Szpitalny Oddział Ratunkowy
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką organizacyjną Szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.
 
Oddział nie udziela informacji telefonicznej o stanie zdrowia Pacjentów.
 
Kadra:
 
14 pielęgniarek, w tym:
  • 4 z wyższym wykształceniem
  • 1 w trakcie specjalizacji z ratownictwa
  • 3 salowe
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje całodobowo stany nagłe, urazy, wypadki. Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów do planowych zabiegów na wszystkie oddziały szpitalne mieszczące sie przy ul. 3 Maja 37. Wszystkie sale wyposażone są zgodnie z wymogami dotyczącymi oddziałów ratunkowych.