IMG 7850
 
8 czerwca br. w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek zagrożenia pożarowego, w których udział brał personel szpitala oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz zespoły Ochotniczej Straży Pożarnej z Mnichowa, Strzyżewa Smykowego, Zdziechowa i Modliszewa.
 
Symulacja miała miejsce przy nowym budynku Szpitala przy ul. 3 Maja na Oddziałach Ginekologiczno - Położniczym oraz Oddziale Noworodków i Wcześniaków.
Ćwiczenia praktyczne poprzedzone zostały szkoleniem teoretycznym przeprowadzonym przez przedstawicieli PSP. Ewakuację przeprowadzono zgodnie z obowiązującą s szpitalu Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Ewakuacja pacjentek do sąsiednich stref na oddziałach prowadzona była przez personel.
 
Na potrzebę ćwiczeń użyto wozu strażackiego z ratowniczym podnośnikiem koszowym, służącym do ewakuowania z wysokości osób nieprzytomnych oraz przedstawiono techniki ewakuacji. Oprócz rozpoznanie zagrożenia przez strażaków przećwiczono również rozstawienie skokochronu, namiotu pneumatycznego oraz kurtyny wodnej przy zbiornikach z tlenem.
 
Serdeczne podziękowania za zorganizowanie całej akcji dla Pana Remigiusza Dybowskiego – specjalisty ds. p.poż, wszystkich strażaków biorących udział w ćwiczeniach oraz całego personelu ewakuowanych oddziałów i pań oddziałowych zaangażowanych w dzisiejszej akcji.
 
Oby wiedza zdobyta w trakcie ćwiczeń nie musiała być wykorzystana w praktyce.
 
 
IMG 7831
 
IMG 7839
 
 
 
IMG 7847
 
IMG 7849
 
 
 
IMG 7863
 
IMG 7867
 
IMG 7870
 
IMG 7871
 
IMG 7876
 
IMG 7878
 
 
IMG 7880