Copy of woda

Informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opisu badań tomografii komputerowej oraz badań RTG.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę ogłoszenia:

https://bip.szpitalpomnik.pl/inne/konkursy-ofert/235-konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-opisu-badan-tomografii-komputerowej-oraz-badan-rtg-3