ogloszenie

 

Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, działając na podstawie art. 26 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. „o działalności leczniczej" ( t.j. Dz. U. 2021r. poz.711 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych , zgodnie z opisem przedmiotu konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do SWKO.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z treścią ogłoszenia i projektem umowy udostępnione są na stronach Biuletuny Informacji Publicznej Szpitala pod adresem:

https://bip.szpitalpomnik.pl/inne/konkursy-ofert/233-konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-oddzialach-szpitala