tabliczka numer alarmowy pogotowie ratunkowe

Dyspozytornie medyczne od 1.10.2021 r. stają się komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich.

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw, wszystkie krajowe dyspozytornie medyczne w 2021 roku zostają przejęte przez wojewodów.

Od dnia 1 października br. odpowiedzialność za odbieranie zgłoszeń alarmowych, dotyczących nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub osób znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia, przejmuje Wojewoda Wielkopolski, natomiast zespoły ratownictwa medycznego na terenie województwa nadal prowadzone będą przez samorządy.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę z Panem Wojewodą Wielkopolskim w zakresie organizacji pracy ratownictwa medycznego, jesteśmy gotowi do dalszych wspólnych działań na rzecz ratownictwa medycznego.