Zgodnie z harmonogramem przenosin, sukcesywnie, dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentów rozpoczyna się proces uruchamiania działalności medycznej w nowym obiekcie. W pierwszej kolejności pacjenci pojawili się na Oddziale Kardiologii i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na poziomie 0 nowego budynku.

Oddział Kardiologiczny działać będzie w trybie 24-godzinnego dyżuru w ramach programu leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych , leczenia zaburzeń rytmu  i przewodzenia oraz leczenia ostrych stanów zagrożenia życia w kardiologii. Ponadto Oddział zajmuje się diagnostyką inwazyjną oraz nieinwazyjną chorób układu sercowo-naczyniowego oraz leczeniem pacjentów w trybie planowym.

Nowocześnie wyposażone pomieszczenia Oddziału zapewniają m.in. implantację stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów, ablację, leczenie niewydolności serca (CRT) oraz leczenie stanów zagrożenia zżycia w kardiologii.

Nowy Oddział Kardiologii wyposażony jest również w angiograf oraz nową pracownię hemodynamiki, które pozwolą na bezpieczniejszą i skuteczniejszą pracę zespołu lekarzy, co przełoży się na korzyści dla chorych i szpitala.

 

IMG 3580

IMG 3578

IMG 3576