Szpital Pomnik Chrztu Polski szuka kandydatów na stanowisko kierownika Biura Dyrekcji

Główne zadania:

 • bieżąca obsługa i koordynowanie pracy Sekretariatu szpitala,
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, poczty elektronicznej, telefonów,
 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów wewnętrznych,
 • efektywny przepływ informacji i dokumentów w firmie,
 • pomoc w bieżących zadaniach Szpitala,
 • wykonywanie prac administracyjnych,
 • monitorowanie stanu artykułów biurowych i spożywczych,
 • prowadzenie kalendarza dyrekcji,
 • współpraca przy wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów w szpitalu,
 • obsługa spotkań, przyjmowanie gości,
 • przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Rady Społecznej Szpitala oraz organizacja posiedzenia.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku lub w sekretariacie,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdolności organizacyjne,
 • uczciwość, samodzielność, zaradność, odpowiedzialność,
 • samodzielność i aktywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań,
 • znajomość obsługi programów do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,
 • Praktyczna umiejętność korzystania z komputera i pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • niezbędne przeszkolenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji:

 • poczta elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: Szpital Pomnik Chrztu Polski, 62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9 z dopiskiem "ogłoszenie o zatrudnieniu: kierownik Biura Dyrekcji"
 • osobiście w Kancelarii Szpitala.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 stycznia 2021

Dokumenty aplikacyjne powinny byc opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 10.05.2018r „o ochronie danych osobowych” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego i przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 13.

---

Informacja o wynikach naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Biura Dyrekcji została wybrana Martyna Zdrojewska.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Martyna Zdrojewska spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Pomnik Chrztu Polski, z siedzibą w Gnieźnie 62-200, przy ul. Świętego Jana 9.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej.
 3. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
 4. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 6. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji. Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat.
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 9. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.