Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na łamach tygodnika "Przemiany na Szlaku Piastowskim" opisującym najbliższe działania podejmowane przez Szpital dotyczące rozbudowy kompleksu budynków przy ul. 3 maja. 

Artykuł. 

Artykuł na łamach Przemian na Szlaku Piastowskim